Nr.

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2014 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (EUR/Lt)

1. Direktorius

1

766,74 EUR/2647,40 Lt

2. Vyr. rinkinių saugotoja

1

533,54 EUR/ 1842,20 Lt

3. Muziejininkai

4

394,05 EUR/ 1263,92 Lt

4. Ūkvedys 1 319,50 EUR/ 1098 Lt
5. Darbininkai

3

150 EUR/517,50 Lt