Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.) veikia nauja ekspozicija „Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės“. Ekspozicija yra skirta dekanato centro – Joniškio bažnyčios – sakralinio meno vertybėms ir parapijoje tarnavusiems dvasininkams. Ekspozicijoje pristatomi didelę meninę ir istorinę vertę turintys sakralinio paveldo eksponatai: XIX a. nežinomo tapytojo ir žymaus kraštiečio dailininko Adomo Varno Kryžiaus kelio stočių paveikslai, vertingos XVI–XIX a. religinės knygos, Joniškio bažnyčios dvasininkų liturginiai rūbai, kunigo Jono Marcinkaus-Tauronio ir ilgamečio dekano ir klebono monsinjoro Juozapo Dobilaičio asmeniniai daiktai, nuotraukos ir apeiginiai reikmenys.

 

Taip pat Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.) veikia etnografijos ir archeologijos ekspozicijos. Maloniai kviečiame apsilankyti!