Joniškio istorijos ir kultūros muziejus išleido 2017 metų Joniškio krašto etninės kultūros kalendorių „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“, kuriame gausu vertingų patarimų, tradicinės liaudies medicinos gudrybių, originalių receptų, tradicinių orų spėjimų, papročių bei kraštotyros ekspedicijose užrašytų senųjų vietinių gyventojų prisiminimų. Naujojo kalendoriaus puslapiuose rasite informacijos apie Joniškio rajono įstaigų ir organizacijų, draugijų ir kaimų bendruomenių organizuojamus tradicinius renginius, šventes, akcijas, žymių kraštiečių sukaktis bei Joniškio literatų klubo „Audruvė“ poetų kūrybos. Leidinio sudarytoja – muziejininkė Lina Vaitekūnienė, redaktorė – kraštietė Rita Urnėžiūtė. Kalendorių meniškai apipavidalino dailininkė Jurgina Jankauskienė. Šių metų kalendorius yra skiriamas talentingos lituanistės, Joniškio krašto šnektų tyrinėtojos dr. Aušros Kaikarytės (1976–2016) atminimui. Mūsų kraštietės užfiksuoti tekstai yra išspausdinti naujame kalendoriuje, kurį galima įsigyti Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.).

 

 

 

 

Jau dešimt metų, kai Joniškio istorijos ir kultūros muziejus leidžia krašto žurnalą „Žemygala“. Nors atrodytų, kad tai trumpa laiko atkarpa, tačiau kiekvienas žurnalo numeris yra sutinkamas kaip ilgai lauktas draugas, yra vertinamas ir mėgiamas. Naujasis krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygalos“ numeris išties yra solidus ir turiningas.
„Žemygalą“ atveria nauja rubrika, skirta krašto mitologiniam paveldui. Kraštietė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Šukytė savo žvilgsnį nukreipia į Mato Slančiausko tautosakos rinkinius, kuriuose gausu senosios pasaulėžiūros atspindžių. Skaitytojas panirs į realaus ir mitinio kraštovaizdžio sankirtas mitologinėse sakmėse.
„Žemygala“ neįsivaizduojama be krašto istorijos temų. Šį kartą nusikeliama į ne taip tolimus, bet mūsų kraštui svarbius, daugeliu požiūrių netgi lemtingus laikus: sovietų okupaciją 1940-aisiais, Antrojo pasaulinio karo metus ir pirmąjį pokario dešimtmetį, kai Lietuva brutaliai, priverstinai buvo tempiama ant unifikuoto sovietų socialistinės respublikos kurpalio, kai sovietinės ideologijos ir propagandos mašina sukosi visu pajėgumu, jaukdama žmonių gyvenimus, drumsdama jų protus ir nuodydama atmintį. Tam pasitarnavo visose gyvenimo srityse vykdytos reformos.
Muziejininkė Lina Vaitekūnienė „Žemygaloje“ apžvelgia 1945–1950 metais Joniškio apskrityje vykdytą švietimo ir kultūros įstaigų restruktūrizavimą ir jo padarinius. Publikacija gausiai dokumentuota, pateikiama daug statistinių duomenų. Autorė atskleidžia charakteringą to meto situaciją, susiklosčiusią dėl begalinių administracinio suskirstymo pakeitimų. Akivaizdu, kad toje painiavoje nesigaudė ne tik eiliniai piliečiai, bet ir nemažai naujai „iškeptų“ sistemos pareigūnų, vadovaujančių asmenų. Tai irgi istorija – toji sumaištis, chaosas, įnirtingos pastangos išbraukti, atsisakyti visko, kas buvo tarpukario Lietuvoje.
Kita krašto istorijos tema – kolektyvizacija Joniškio apskrityje ir Ziniūnų valsčiuje – gvildenama istorikės Astos Grunskienės straipsnyje. Šis istorijos tarpsnis nemažai daliai Lietuvos ir Joniškio krašto gyventojų yra žinomas ne tik iš vadovėlių, bet ir iš asmeninės savo ar tėvų gyvenimo patirties, giminių istorijų. Kai kas gal būtų linkęs šį puslapį primiršti arbai visai išbraukti iš atminties, tačiau istorija tokios galimybės nesuteikia.
Žurnale yra gausus pluoštas prisiminimų apie talentingą režisierę, kultūros darbuotoją, ryškią ir įspūdingą asmenybę Vandą Balčiūnaitę-Šalkauskienę, kurios gyvenimo kelias tragiškai nutrūko prieš penkerius metus. Viskas atrodo dar taip arti, taip gyva. Buvusių jos kolegių ir bičiulių Reginos Montvilaitės Staniulienės, Vidutės Petraitienės ir Nelijos Stirblienės pasakojimai ir liudijimai – „Krašto asmenybių, kūrėjų ir kūrybos“ nišoje. Šalia – kūrybingo kraštiečio Viktoro Žilinsko eilėraščiai ir dienoraščių įrašai. Jų autorius Joniškio kraštui atstovauja tautodailės parodose, kurių yra surengęs įspūdingą skaičių.
„Prisiminimų“ rubrikoje – dvi publikacijos. Kraštietis prof. Algirdas Juozas Motuzas rašo apie gimtąjį Juodžių kaimą ir jo žmones. Skaitytoją turėtų sudominti ir buvusio Joniškio parapijos klebono Aleksandro Bublio liudijimai apie Pirmojo pasaulinio karo įvykius Joniškyje, išspausdinti Rygoje leistame lietuvių katalikų laikraštyje „Rygos garsas“. Atsiminimų autorius – jautrus ir akylas stebėtojas, rašęs vaizdinga kalba bei užfiksavęs grėsmingus, greitai besikeičiančius įvykius. Klebono A. Bublio užrašyti atsiminimai yra vertingi ne vien tik informacine prasme, bet ir pasitarnauja pajaučiant to laikmečio dvasią.
Naujame žurnalo numeryje tęsiama vertimo tradicija. Šį kartą tai – 1899 m. Kauno gubernijos spaustuvėje išleista mokytojo Aleksandro Belozorčiko parengta Žagarės miesto istorinė-statistinė apybraiža, kurią išvertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė.
Tradiciškai žurnale skelbiame per praėjusiuos metus dienos šviesą išvydusius joniškiečiams skirtus leidinius.
Tikimės, kad kiekvienas žurnalo skaitytojas ras sau artimą temą. Žurnalo redakcinė kolegija linki, kad vakarai su „Žemygala“ neprailgų. Taip nutinka, kai susitinki su senu geru draugu.
Žurnalą galite įsigyti Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.).

 

2016 m. Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“. Leidinio sudarytoja – muziejininkė Vita Vitkauskienė, redaktorė – kraštietė kalbininkė Rita Urnėžiūtė. Naująjį kalendorių meniškai apipavidalino dailininkė Jurgina Jankauskienė.
Leidinys yra solidus, turiningas ir gražiai iliustruotas. Kiekvienas skaitytojas ras tai, kas jam yra įdomu ir aktualu, nes kalendoriuje spausdinama daug vertingų patarimų, liaudies medicinos gudrybių, kulinarijos paslapčių, Joniškio literatų klubo „Audruvės” narių kūrybos, tautosakininko Mato Slančiausko surinktos etnografinės medžiagos ir kraštotyros ekspedicijose užrašytų senųjų krašto gyventojų pasakojimų. Skaitydami kalendorių sužinosite apie Joniškio rajono įstaigų ir organizacijų, draugijų, seniūnijų ir kaimų bendruomenių organizuojamus tradicinius renginius, šventes, žymių kraštiečių sukaktis. Kalendorių galima įsigyti Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.).