JONIŠKIO RAUDONOJI SINAGOGA

Kontaktai
Adresas: Miesto a. 4B
Tel.: (8-426) 52 492, mob. 865236945
Informacija lankytojui
Sinagogą aplankyti galima iš anksto susitarus telefonu.

JONIŠKIO BALTOJI SINAGOGA

Kontaktai
Adresas: Miesto a. 4A
Tel.: (8-426) 52 492, mob. 865236945
Informacija lankytojui
Sinagogą aplankyti galima iš anksto susitarus telefonu.

MATO SLANČIAUSKO SODYBA – MUZIEJUS

Kontaktai
Adresas:
Reibinių k., LT-84379, Skaistgirio sen., Joniškio r.
Tel.: 8 676 59542, (8-426) 52 492
Informacija lankytojui
Darbo laikas: muziejų aplankyti galima iš anksto susitarus telefonu.
Bilieto kaina:
0,30 Eur (moksleiviams, studentams, senjorams taikoma 50 proc. nuolaida)
Ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, socialiai remtini moksleiviai, I ir II gr. neįgalieji, LR muziejininkai, ICOM nariai, mokytojai, lydintis mokinių grupes muziejų lanko nemokamai.
Mato Slančiausko biografija
1850 m. vasario 21 d. gimė Trumpančių sodžiuje, Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių apskrityje;
1855 m. tėvas pradėjo mokyti iš lenkiško elementoriaus;
1857 m. mokėsi Rudiškių špitolėje pas vargonininką;
1865 m. pradėjo mokytis amato pas siuvėją;
1866 m. pradėjo užrašinėti ,,nuo moterėlių girdėdamas, visokius vaistus ir gydymus“;
1876 m. vedė Barborą Čepulytę;
1883 m. pradėjo rašyti į ,,Aušrą“, rinkti tautosaką;
1889 m. įkurta ,,Atgajos“ draugija, kurios vienas iš aktyviausių narių ir įkūrėjų buvo vienerius metus ir dvyliką dienų;
1896 m. trejiems metams ištremtas į Rygą;
1899 m. vedė Oną Zalogytę ir apsigyveno jos tėviškėje Reibinių kaime;
1890-1905 m. užrašė 633 ,,visokius niektikius ir burtus“;
1903 m. sudarytas žodynėlis, kuriame surašyti keli šimtai žymių vardų ir tarptautinių žodžių su lietuviškais atitikmenimis;
1904 m. persekiojamas žandarų slapstėsi miške;
1900-1907 m. nemaža jo straipsnių išspausdinta ,,Skarde“, ,,Žarijoje“, ,,Ūkininke“ ir kt.
1905-1907 m. revoliucijos pakilimo laikotarpiu kūrė eiles, kviečiančias darbo žmones vienytis ir kovoti už laisvę;
1907 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Mokslo draugija išrinko Matą Slančiauską nariu bendradarbiu;
1908-1909 m. rinko tautosaką Joniškio apylinkėse;
1921 m. parašė autobiografiją;
1923 m. surinkta tautosaka išleista J.Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose, tęstiniuose leidiniuose;
1924 m. kovo 11 d. mirė, palaidotas Rudiškių kapinėse.
Muziejaus įkūrimo istorija
Sumanymas atidaryti muziejų tautosakininko M. Slančiausko sodyboje kilo atgimimo laikotarpiu. Šiauliečio kraštotyrininko entuziasto B. Vengrio pastangomis apleista sodyba buvo suremontuota ,,Pergalės“ kolūkio, kurio pirmininku tuo metu dirbo J. Lingis, lėšomis. Muziejaus kūrimas truko apie šešerius metus. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotoja O. Seliūgina parengė laikiną ekspoziciją. 1989 m. gegužės 13 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas.
1998 m. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu muziejus buvo perduotas Joniškio istorijos ir kultūros muziejui.
1999 m. atnaujinta muziejaus ekspozicija, kurioje buvo eksponuojami M.Slančiausko ir švietėjiškos ,,Atgajos“ draugijos veiklos istoriją liūdijantys daiktai, nuotraukos, spaudiniai, dokumentai, rankraščių kopijos.
Muziejuje taip pat veikia aukštaičių etnografinė ekspozicija.
2009 m. atnaujinta muziejaus ekspozicija.
Renginių archyvas
2008 m. balandžio 5 d. ,,Atvelykis“. Atvelykio išvakarėse, Reibiniuose, Mato Slančiausko sodyboje Atvelykio džiaugsmu dalijosi vietos žmonės, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkai, Joniškio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Kupars“ nariai, Joniškio literatai, kiti svečiai.
2008 m. gegužės 31 d. ,,Senieji amatai atgyja“. Beprasidedančios vasaros saulė, kvapus kūrenamo židinio dūmelis, Joniškio kultūros centro kupariečių dainos, muzika ir žaidimai visą popietę buvo puikus geros nuotaikos šaltinis. O jo, nuotaikos, reikėjo, nes Reibiniuose, Mato Slančiausko sodyboje – muziejuje, vyko pirmoji Amatų diena. Ją surengė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojai kartu su Reibinių kaimo bendruomene. Ta proga lankytojams buvo atvertos visų muziejaus patalpų durys. Kas saulėkaitoje, kas pavėsyje įsitaisę triūsė iš Raistų, Žagarės, Joniškio atvykę meistrai.
2009 m. gegužės 16 d. ,, ,,Atgajos“ draugijai – 120 metų“.Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus iniciatyva Mato Slančiausko sodyboje – muziejuje Reibiniuose moksliniai pranešimais, nauja sodybos muziejine ekspozicija, poezija, dainomis, šokiais ir linksma muzika buvo paminėta ,,Atgajos“ draugijos 120-mečio sukaktis bei Mato Slančiausko sodybos – muziejaus įkūrimo 20-metis. Sykiu neoficialiai prisidėta ir prie tarptautinės Europos muziejų akcijos ,,Muziejų naktis“.
2009-2012 m. birželio mėn. ,,Amatų diena“. Kasmet birželio mėnesio šeštadienį prieš Jonines, erdviame žymiojo šviesuolio sodybos kieme ir greta esančiose ervėse susiburia gausybė liaudies meistrų iš skirtingų Lietuvos regionų, kurie šventės metu ne tik prekiauja, bet demonstruoja įvairių amatų subtilumus. Kiekvienas šventės dalyvis turi galimybę nusirišti juostą, nusižiesti puodelį, pasigaminti senovinį papuošalą, nusikaldinti vinį ar monetą ir išmokti norimų amatų. Renginio metu svečius ir dalyvius linksmina folkloro ansambliai bei liaudies muzikos ir šokių kolektyvai. Nelieka pamirštas ir kulinarinis paveldas. Kiekvienais metais išalkusius lankytojus vilioja gardūs, pagal senovinius receptus pagaminti, patiekalai.

 2009 m. rugsėjo 7-12 d. „Mažųjų restauratorių stovykla“. 

Sodyboje – muziejuje ir jo kiemelyje savo amato moksleivius mokė penkios profesionalios restauratorės iš Vilniaus, Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro. Jos ne tik suteikė žinių moksleiviams, muziejininkams ir visuomenei apie restauratorių profesiją, restauravimo ir konservavimo proceso subtilybes, bet kartu su moksleiviais šias žinias pritaikė praktiškai konservuojant muziejaus eksponatus. Restauratorės taip pat konsultavo suaugusiuosius rūpimais klausimais, patarė, kaip namų sąlygomis išsaugoti seną ir unikalų daiktą. Šios edukacinės stovyklos metu „naujam gyvenimui“ prikeltas 131 muziejaus eksponatas.

RUDIŠKIŲ MUZIEJUS

Adresas:
Rudiškių k., Rudiškių s., Joniškio r.
Tel.: (8-426) 43738
Informacija lankytojui
Darbo laikas: muziejus dirba dieną iš anksto susitarus telefonu.
Bilieto kaina:

0,50 Eur (moksleiviams, studentams, senjorams taikoma 50 proc. nuolaida)

Ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, socialiai remtini moksleiviai, I ir II gr. neįgalieji, LR muziejininkai, ICOM nariai, mokytojai, lydintis mokinių grupes muziejų lanko nemokamai.
Muziejaus įkūrimo istorija
Rudiškių muziejų, Rudiškių kaime, Rudiškių seniūnijoje 2000 metais kaimo daugiabutyje įkūrė ir 2005 metais Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus globon perdavė buvusi Rudiškių mokyklos mokytoja, vėliau šios mokyklos direktorė Genovaitė Zita Žukaitienė. Muziejuje įsikūrusiame trijų kambarių bute, kaimo daugiabutyje, vietą rado gausybė senų namų apyvokos daiktų, baldų, audinių, rankdarbių. Muziejuje įrengtas atskiras kambarys, primenantis senovinę klėtį. Daugelis eksponatų atkeliavo iš Rudiškių bei aplinkinių kaimų, Į Rudiškių muziejų atvyksta moksleivių ekskursijos ne tik iš Joniškio, Žagarės, užsuka turistų ir iš tolimesnių Lietuvos miestų ir miestelių.