Joniškio kultūros centras

Joniškio literatų klubas „Audruvė“

Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Šiaulių skyriaus Joniškio sekcija (pirmininkė Aniceta Krajinienė)

Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras

Žagarės regioninio parko direkcija

Žagarės kultūros centras

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla

Joniškio Mato Slančiausko gimnazija

Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla

Joniškio meno mokykla

Reibinių kaimo bendruomenė (pirmininkas Adolfas Kriščiūnas)

„Žiemgalos“ draugija

Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius

Vilniaus kraštiečių draugija „Sidabra“ (pirmininkė Giedrė Lastauskienė)