Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketv. informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

2016 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas